Spring til indhold

Velkommen i Tandslet

Byen med de 3 tårne

Fælles foredragsaften

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
22/09/2020
19:30 - 22:00

Kategorier
Ingen Kategori


Fælles foredragsaften for Tandslet, Lysbild og Kegnæs sogne med professor i kirkehistorie Martin Schwarz Lausten
Tirsdag den 22. september kl. 19.30 i Multisalen på Lysabild Skole

Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor i kirkehistorie, vil med sit foredrag fortælle os om, at blandt de mange politiske og kulturelle problemer, som skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige.
Kunne de tysk uddannede præster bare fortsætte som danske? Det klarede man på en direkte og dramatisk måde. Afstemninger og ”genopdragelseskursus”. Dertil kom, at kirkestyret, gudstjenester, kirkeliv, salmesang, møder og andet skulle tilpasses Folkekirken. Følgerne spores endnu.
Foredragsholderens morfar Martin Schwarz var tysk præst i Burkal ved Tønder før 1920 og dansk præst i folkekirken samme sted efter 1920. Hans skæbne inddrages i foredraget.
Det biskoppelige tilsyn skulle også ændres ved Genforeningen. Fra 1667 til 1920 hørte Kegnæs under Slesvig bispestol, mens Als indtil 1809 hørte under Fyns stift. Fra 1809 til 1864 dannede Als sammen med Ærø sit eget bispedømme. Fra 1864 kom også Als under Slesvig stift, men beholdt dog som særbestemmelse at børn efter gammel dansk skik kunne blive konfirmeret, når de var 14 år. Dette gjaldt dog ikke Kegnæs, som fulgte de tyske bestemmelser frem til 1920. Ved Genforeningen blev Ribebiskoppen Gabriel Koch midlertidigt konstitueret som biskop over ”de sønderjyske landsdele” indtil kirkerne i Sønderjylland i november 1922 blev delt mellem Ribe stift og det nyoprettede Haderslev stift.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *