Spring til indhold

Velkommen i Tandslet

Byen med de 3 tårne

Referater

Referat_af_generalforsamling_2019

Årsberetning for Grundejerforeningen Tandsbusk 2019

—————————————————————————————-

Referat Generalforsamling 2017

Årsberetning for Grundejerforeningen Tandsbusk 2017


Generalforsamling Grundejerforeningen Tandsbusk 2016

Tid: Torsdag den 16. oktober kl. 19.00 i Sydals hallen.

Til stede: Bestyrelsen minus Benjamin. Derud over to menige.

Referat

1. Dirigent. Anne Lise (Tandsbusk nr. 11) blev valgt. Hun kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt, så generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Årsberetningen blev kort gennemgået og godkendt.

3. Der er sendt rykkere ud til hele seks grundejere, de tre mangler stadig at betale. To af dem er nogen vi nok aldrig ser penge fra.

Ellers blev det reviderede regnskab gennemgået, resultatet var et overskud på godt 14.000kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for 2016-17 blev gennemgået.

5. Det blev foreslået at hæve kontingentet til 750kr og det blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen. To gange Ole og Jørn er på valg, alle tre blev valgt.

7. Eigil (64) og Flemming (32) blev genvalgt.

8. Gerhard (10) og Knud (74) blev genvalgt. Suppleant blev Knud Erik (17)

9. Bestyrelsens oplæg er et mindre arrangement med tilmelding, evt. med en grill og et telt. Et forslag er den 26. august. Bestyrelsen forfatter en indbydelse og sender en forhåndstilmelding rundt på et tidspunkt.

10. Der er sendt ansøgning til Fabrikant Mads Clausens Fond og andre vil også blive søgt. Vi venter i spænding. Oplægget er et system fra firmaet Samm-Sall med et stort legesystem og to gynger.

11. Indkomne forslag. Ingen.

12. Eventuelt. Det blev besluttet at hvis en grundejer ikke betaler to år i træk, så bliver adressen noteret i regnskabet og på den måde offentlig gjort. Dermed en opfordring til alle om at betale sit kontingent og selvfølgelig helst til tiden.

Vi er i gang med at få sat skilte op i området med ”Nabohjælp”. Hermed en opfordring til at melde sig ind i Nabohjælp.                                                                                              

Som hørt og forstået,20161006 Ole Fredholm

——————————————————————————————————————————–

 

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 29. september kl. 19.00 i Sydals Hallen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af budget 01.09.15 – 31.08.16

5. Fastsættelse af kontingent for 2015/2016

6. Valg til bestyrelse

På valg er: Kasserer Martin Nielsen (modtager genvalg)

Næstformand Bjarne Hansen (modtager ikke genvalg)

En plads i bestyrelsen mangler besættelse

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 1 revisor + 2 suppleanter

9. Grundejerforeningen Tandsbusk 40 års jubilæum i 2017

10. Legepladsens fremtid

11. Behandling af indkomne forslag (Der er ikke kommet nogen forslag)

12. Eventuelt.

 

Fremmødte var bestyrelsen og 6 beboere fra 5 husstande.

1. Som dirigent blev valgt Knud Christiansen (nr. 74), som konstaterede at der er rettidig indkaldt og generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2. Årsberetningen blev fremlagt af formanden Jørn (nr. 70), som berettede om et forholdsvis stille år.

Bestyrelsen har været i gang med at få ryddet op efter antenne delen, dvs. mast og skur. Det er ikke væk endnu, men der arbejdes på sagen.

Vi har ryddet op på legepladsen, den store legeborg er væk nu. Resten, mål og gynge ryger til næste år. Grunden hertil er, blandt andet at tingene trænger til reparation.

Flemming passer – som sædvanlig vores fællesarealer med græsslåning.

3. Martin (nr. 66) fremlagde det reviderede regnskab, som stadig er delt op i to, grundejerforening og antenneforening. Til næste år er det hele samlet i én.

Et pænt overskud på ca. 26.000kr. for året, giver os en egenkapital på næsten 50.000kr.

Regnskabet blev godkendt.

4. Martin fortsatte med et budget forslag, som sagde 400kr. pr. husstand. Beløbet kan ikke afstemmes endnu, da legepladsen ikke er diskuteret endnu.

5. Ud fra det førnævnte budget og efter diskussionen om legepladsen, blev næste års kontingent fastsat til 500kr. pr. husstand.

6. Valg til bestyrelsen. Bjarne genopstiller ikke, det gør Martin. Ole Rasmussen (nr. 30) og Benjamin Eriksen (nr. 50) stiller op og er hermed valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Eigil (nr. 64) og Flemming (nr. 32) blev genvalgt igen.

 

8. Valg af én revisor og to revisorsuppleanter. Knud (nr. 74) genopstiller og blev valgt. Der er genvalg til Knud Erik (nr. 17).

Vedtægterne siger faktisk “Suppleant” og ikke to suppleanter, derfor er Knud Erik nok som suppleant.

9. Grundejerforeningen har 40 års jubilæum i 2017

Flere muligheder blev diskuteret men det skal nok fejres med noget i retning af en grillfest el.lign. måske med noget hygge med fodbold, rundbold el.lign.

10. Legepladsens fremtid. Flere nævnte at de har været glade for legepladsen og nogen ville være kede af at skulle undvære en. En ide var at søge sponsorater hos nogen af de store virksomheder på øen og måske give dem noget reklame på redskaberne. Der er stemning for at bestyrelsen skal arbejde videre på en ny legeplads.

11. Ingen indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Asfalteringen blev diskuteret, hvorfor er resten ikke blevet asfalteret, altså resten af cykelstien og vejen hen forbi børnehaven.

—————————————————————-

 

Referat generalforsamling 2014

Ekstraordinær generalforsamling Tandsbusk grundejer forening 14nov13

Referat_generalforsamling_2013

Referat af generalforsamling_2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *