Spring til indhold

Velkommen i Tandslet

Byen med de 3 tårne

Kære beboer i Tandslet og omegn

TUI, befinder sig desværre atter i en situation, hvor fremtiden for foreningen synes meget usikker.
Vi mangler folk til bestyrelsen samt instruktører til at kunne tilbyde de hold, vi som forening gerne vil tilbyde.
I forhold til bestyrelsen, så har vi været nødsaget til at tænke i nye baner, i håb om at bevare foreningen og sikre dens overlevelse. Det betyder i praksis at formen og strukturen på den forhåbentlige fremtidige bestyrelse vil blive ændret markant.
Bestyrelsen vil tage udgangspunkt i en “triologi-model”. Centralt i modellen er den koordinerende ledelse på 3 personer. Det er de 3 personer, der har det overordnede ansvar og sikre koordinering mellem de forskellige ansvarsområder. I den koordinerende ledelse sidder foreningens kasserere/økonomiansvarlige og formanden. Derudover vil vi indføre begrebet holdansvarlige, hvor den enkelte instruktør bliver ansvarlig for sit hold.
Dette vil blive gennemgået yderligere til vores generalforsamling onsdag den 26. maj kl. 19.00 – 21.00 i Sydals-hallens cafeteria, hvor vi håber på jeres opbakning. Udfordringen vil være at finde to personer, som kunne have lyst, mod og interesse til at påtage sig opgaven og sammen med mig at føre TUI videre, og fortsat være med til sikre fællesskabet i Tandslet og omegn gennem gymnastikken, men også i mødet med andre børn og voksne fra byen.
De opgaver man vil blive pålagt ved at sidde med i TUI’s ledelse (bestyrelse) vil blandt andet være at administrere foreningens Facebook gruppe, afholde 5-6 møder i året, tjekke og læse de mails, man modtager, vedligeholde og opdatere vores hjemmeside samt mindre praktiske opgaver, som at reklamere/sætte sedler op i forbindelse med sæsonstart.
Håber på at høre fra dig, såfremt du tænker dette kunne være en opgave for dig.
Jeg kan kontaktes på mail: kasserer@tui-gymnastik.dk eller mobil: 22 78 93 71

Venlig hilsen
Anja Rymand Wehl, kasserer TUI

Del på Facebook